Ingen höjning av räntan

Riksbanken meddelade i onsdags att de inte kommer göra en räntehöjning och enligt banken ligger en höjning cirka ett år fram i tiden. Reporäntan ligger kvar på rekordlåga minus 0,5. 

Svensk ekonomi utvecklas starkt och inflationen stiger. Det meddelade Riksbanken på onsdagen i samband med nyheten om att reporäntan, Riksbankens viktigaste styrränta för den svenska ekonomin, inte höjs. Man gör bedömningen att det under andra halvåret 2017 kan bli aktuellt med en långsam höjning. Samtidigt konstaterar man att svensk ekonomi går bra men att det är större osäkerhet när det gäller den ekonomisk-politiska omvärlden.