Ingen prisrusning på bostadsmarknaden

Oftast sker en rusning med stigande priser på den svenska bostadsmarknaden, men inte i år. Sedan förra hösten har priserna i stort sett stått stilla.

Graf över ökade kostnader Dagens Nyheter rapporterar att det vanliga mönstret att priserna skjuter i höjd i början av hösten har uteblivit.   Det som brukar ske är att priserna ökas när marknaden vaknar igen efter sommaren, men det har inte skett hittills. Jämför man september 2015 och september 2016 så är skillnaden stor. Förra året redovisades en ökning på 17 procent på bostadsrätter i centrala Stockholm och 21 procent i centrala Göteborg.

Årets siffror ligger på två procent för centrala Stockholm och sju procent för centrala Göteborg. Varför det blivit så här finns en rad faktorer anser bostadsexperter. Bland annat kan amorteringskravet och bankernas krav på hur mycket bostadsköparna får låna ha påverkat marknaden. Det finns även tendenser som pekar på att marknaden kan närma sig en mättnadsfas. Totalt sett har snittpriset för en bostadsrätt i Sverige ökat med 7 procent de senaste tolv månaderna. 

Källa: dn.se