Ingen ränteförändring i juli

En utfrågning av aktörerna på ränte- och valutamarknaden visar att en majoritet tror på en oförändrad reporänta i juli.

Den 1 juli kommer Riksbanken återigen sätta sig ned och ta ett beslut rörande reporäntan, ett beslut som sedan kommer att bli gällande den 2 juli. Just nu är räntan på historiskt låga -0,25 procent efter att Riksbanken sänkt räntan i panik i mitten av mars.

Senast Riksbanken tog ett beslut om reporäntan i slutet av april så valde man att lämna den oförändrad, trots att flera analytiker trodde på en sänkning.

När SKOP genomförde sin senaste undersökning, på uppdrag av Handelsbanken, visar det sig att en stor majoritet av de utfrågade aktörerna på ränte- och valutamarknaden, hela 98 procent, tror att räntan lämnas oförändrad i juli. Det är en stor skillnad jämfört med undersökningen månaden innan då lite mer än 50 procent trodde på en oförändrad ränta. 86 procent av de utfrågade aktörerna tror samtidigt på en oförändrad räntebana.

Källa: Di.se