Inget amorteringskrav i augusti

I dag meddelade Finansinspektionen att amorteringskravet inte införs i augusti i år.

Från och med den 1 augusti i år var det tänkt att nya krav på amortering skulle ställas på de som tar ett bolån. Finansinspektionen (FI) planerade att införa ett amorteringskrav som innebar att alla nya bolåntagare skulle tvingas amortera ner till 50% av värdet på bostaden i en  amorteringstakt som skulle avgöras av belåningsgraden.

Nu har Finansinspektionen svängt i frågan efter att Kammrrätten inkommit med ett remissyttrande som gör det osäkert huruvida FI har laglig rätt att införa ett sådant amorteringskrav. Därför ska nu frågan utredas vidare eftersom Finansinspektionen anser att ett amorteringskrav är nödvändigt.

Källa: Finansinspektionen