Inget höjt barnbidrag i budgetförslaget

Idag presenterade regeringen sin budget för nästa år och det som överraskade mest var kanske det som utelämnats, höjningen av barnbidraget med 100 kr som Socialdemokraterna gick till val på.

Magdalena Andersson gick under torsdagen sin allra första budgetpromenad. I händerna bar hon budgetpropositionen för 2015 i pappersformat, en rejäl trave. Men i budgetförslaget fanns inte någon höjning av barnbidraget, vilket var ett av vallöftena från Socialdemokraterna.

Sedan tidigare var det även känt att nivån på krogmomsen skulle ligga kvar på nuvarande nivå trots att Socialdemokraterna debatterat för en höjning inför valet.

I budgeten finns också självklart förslag på en hel rad förändringar. När det gäller privatekonomi så kommer underhållsstödet öka med 300 kr och grundnivån i föräldrapenningen höjs med 25 kr per månad till 250 kr enligt förslaget.

Till de större förändringarna för privatpersoner hör förändringarna i inkomstskatt. Pensionärer som får mindre än 20 000 per månad i pension kommer få sänkt inkomstskatt medan löntagare som tjänar mer än 50 000 kr i månaden kommer få en sänkning av jobbskatteavdraget. Höginkomsttagare med 125 000 kr i inkomster per månad kommer bli utan jobbskatteavdrag.

Dessutom sänks gränsen för när man ska betala statlig inkomstskatt och från och med 2015 ska man bara kunna göra ett avdrag på 1800 kr för privat pensionssparande. Tanken är att avdragsrätten ska vara helt borttagen år 2016. 

I budgeten syns också tydligt att man satsar på sjuka och arbetslösa. Man föreslår en mängd åtgärder i det sociala skyddsnätet som exempelvis en höjning av taket i a-kassan till 25 000 kr samt att man slopar den bortre gränsen i sjukförsäkringen.

Källa: DN och SVD