Inget höjt barnbidrag nästa år

Enligt uppgifter från Sverige Radio kommer regeringen inte att höja barnbidraget nästa år, trots att Socialdemokraterna gick till val på att barnbidget skulle höjas med 100 kronor redan under 2015.

I nästa vecka ska regeringen presentera budgetpropositionen. Enligt uppgiften från Sveriges Radio och Ekot så kommer inte ett höjt barnbidrag att finnas med i budgetpropositionen trots att Socialdemokraterna gick till val på att barnbidraget skulle höjas med 100 kronor.

Målet var då att barnbidraget skulle höjas från och med den 1 januari 2015, men så ser det alltså inte ut att bli. Dock flaggar regeringen för att barnbidraget kan komma att höjas senare under mandatperioden.

Den nuvarande barnbidraget är på 1050 kronor i månaden och med det höjda barnbidraget så skulle man istället få 1150 kronor i månaden. Senast en regering höjde barnbidraget var 2006 och även då var höjningen en hundralapp.