Inkassobranschen blomstrar

I de flesta nyheter som skrivs så handlar det mer och mer om svenskarnas ökade skulder. Det är emellertid inte bara skulderna som ökar. Inkassobolagens vinster ökar i rask takt de också. Branschen gjorde föregående år en vinst på 700 miljoner med en omsättning som landade någonstans kring 3,8 miljarder.

Organisationen Svensk Inkasso menar dock att det inte har någonting med konjunkturen att göra eftersom inkasso i stort sätt alltid går bra, oavsett om det är bra eller dåliga tider. I de goda tiderna finns mer pengar ute på marknaden att ta ifrån medan i dåliga tider som är det mindre pengar men fler ärenden som går till indrivning.

Antalet betalningsanmärkningar hade fram till i fjol fördubblats sett till den då senaste tioårsperioden. Det gör att inkassobolagen knappast får mindre att göra. Allt fler handlar på kredit och många slarvar också med betalningarna.