Inkomsterna har ökat mest i norr

Mellan 2000 – 2012 ökade medianinkomsten med ungefär 20 procent i Sverige. I Norrbotten var inkomstökningen högre än detta i 13 av de 14 kommunerna.

Bland annat var inkomstökningen i Kiruna 36,0 procent och i Pajala var den 33,1 procent mellan de aktuella åren. Även Gällivare och Övertorneå hörde till kommunerna där inkomstökningen var större än snittet, nämligen 31,1 procent respektive 27,7 procent. Det visar statistik från SCB. Den stora ökningen beror på att gruvindustrin hade högkonjunktur under perioden.

Även i Hallandskusten var inkomstökningen hög, medan löneökningen i Stockholm inte var fullt så stor. Mindre än hälften av Stockholms kommuner hade en inkomstökning över snittet. Däremot hade flera av kommunerna i Stockholms län högst medianinkomst i Sverige år 2012 och Danderyd toppade listan med en medianinkomst på 381 300 kronor.

Under perioden 2000-2012 var kvinnornas inkomstökning 23 procent, medan männens var 18 procent. Undantaget var kommunerna i norr där inkomstökningen för män i Kiruna, Pajala och Gällivare var 40 procent, medan den för kvinnor var 30 procent.