Inkomstpensionen höjs med 3,5 procent 2012

Trots den senaste tidens nedgång i ekonomin så har inte inkomstpensionen påverkats i någion störra grad och nästa år väntas den öka med 3,5 procent.

Inkomstpensionen påverkas inte lika mycket att börsnedgången som exempelvis premiepensionen gör. Enligt Ole Settergren, chef för pensionsutveckling på Pensionsmyndigheten, så krävs det en nedgång i paritet med den som vi hade efter krisen 2008 för att pensionen skulle påverkas.

”Vår senaste prognos från slutet av juli visar en ökning av pensionerna 2013 med 3,2 procent. Det krävs en extrem börsnedgång, betydligt mer än vad vi har sett den senaste tiden, för att det i sig ska leda till sänkta pensioner”, skriver Ole Settergren, chef för pensionsutveckling på Pensionsmyndigheten.

Sysselsättningen och inkoms av tjänst påverkas i en mycket störra grad vid en börsnedgång, vilket är ett tryggt besked för allt pensionärer. Speciellt med tanke på att regeringen nu funderar på att skjuta på, eller slopa, skattesänkningen för pensionärerna som skulle innebära drygt en hundring extra i plånboken.

AP-fonderna, speciellt den sjunde AP-fonden, har haft en negativ påverkan av krisen vi haft den senaste tiden. Den sjunde AP-fonden är förknippat med en högra risk och därmed den sviktande utvecklingen. Men på sikt ska det inte vara någon större fara, eftersom marknaden har en tendens att hämta sig.