Inkomstpensionen sänks mer än beräknat

Tidigare var prognosen att inkomstpensionen för 2014 skulle sänkas med 0,3 men nu meddelar Pensionsmyndigheten att sänkningen troligtvis kommer att bli 0,8 procent istället.

Det är inte bara för 2014 som prognosen har reviderats. Den tidigare prognosen för 2015 visar på en ökning med 1,1 procent men nu har även denna sänkts med 0,5 procent. Återhämtningen kommer 2016 så man har reviderat upp den tidigare prognosen med 0,3 procentenheter till 2,2 procent och 2017 väntas ökningen bli hela 3,0 procent. För 2013 är det redan fastställt att inkomstpensionen kommer att bli 4,1 procent.

Anledningen till att prognosen förändrats är att den svenska ekonomin inte har utvecklats som man tidigare har trott. En del i detta är den låga inflationen som just nu ligger på 0,4 procent.

Källa: Pensionsmyndigheten