Insättningsgarantin ändras den 1 juli

Från och med den 1 juli kommer ersättningen för insättningsgarantin att ändras från dagens belopp i Euro till kronor.

Insättningsgarantin är ett statligt skydd som innebär att dina pengar som du sparar är skyddade upp till ett visst belopp, om banken som du sparat pengarna i skulle gå i konkurs. I dag är beloppet skyddat upp till 100 000 euro men från och med den 1 juli kommer beloppet istället att ändra till 950 000 kronor. Med dagens Euro-kurs så motsvarat 100 000 euro cirka 933180 kronor. Att insättningsgarantin ändras till kronor istället för Euro gör att skyddet är säkrare då beloppet inte påverkas av Euro-kursen, som har en osäker kurs med tanke på det politiska och ekonomiska läget i Europa. 

Alla företag som erbjuder ett sparande omfattas dock inte av denna garanti och dessa företag kallas för inlåningsföretag. Fördelen med att spara pengarna hos ett inlåningsföretag är att du får en avsevärt bättre ränta, flera gånger bättre, men att du bara kan upp till 50 000 kronor hos ett enskilt företag. Nackdelen är givetvis att dina pengar är utsatta för en viss risk då de kan gå helt förlorade om företaget går omkull, som exempelvis Fundior gjorde för några år sedan.

Här har vi listat alla sparräntor med och utan insättningsgarantin >

Källa: Riksbanken.se