IT-branschen på frammarsch

Statistik från SCB visar att arbetslösheten ökade under januari månad med 0,8 procentenheter, från 7,4 procent till 8,2 procent. Men utvecklingen går ändå åt rätt håll, om man jämför med samma period för föregående år då arbetslösheten låg på 9,3 procent.

Trots att arbetslösheten gick upp så ökade även sysselsättningen med 360 000 personer. Det finns branscher som är i stort behov av ny kompetens. Främst är det IT-branschen som är i ett desperat behov av nya medarbetare. I princip gäller det alla typer av företag inom branschen och för hela landet.

IT-branschen är på stark frammarsch och växer ständigt. Rekryteringen bland IT-företagen är i full gång, men det är svårt att hitta rätt kompetens speciellt bland kvinnorna. Under 2011 förväntas 10000 jobb att dyka upp inom IT-branschen.

Om du står inför ett vägval om vilken karriär du ska välja så är IT-branschen ett bra alternativ för framtiden.