Italien sparar 26 miljarder över tre år

Nu har krisen nått Italien på riktigt som nu har lagt fram ett sparprogram vilket innebär att landet kommer att spara 26 miljarder i år och de två nästkommande åren.

I spåren av Greklands kris så fortsätter de sydeuropeiska länderna att gå på knäna. Italien som är en av Europas största ekonomier har nu gjort upp en plan för hur de ska rädda sin ekonomi. Det innebär att Italien kommer att göra besparingar på 4,5 miljarder i år, 10,5 miljarder nästa år och 11 miljarder 2014.

Delar av dessa pengar kommer även att gå till att uppbyggnadsarbetet efter jordbävningen, cirka 1 miljard, samt 1,2 miljarder för att täcka upp för eventuella försämringar i pensionssystemet.

Ett besked som borde lugna de Europeiska börserna något, även om USA nu på fredagen uppvisade dystra siffror för jobbmarknaden i landet.