Jämställda löner är 160 år bort

Sverige är idag en av de ledande länderna när det gäller jämställda löner men löneminskningen går numera långsamt, det visar en ny undersökning.

Den senast Global Gender Gap-rapporten från World Economic Forum över löneskillnaden visar att Sverige är topp fyra när det gäller jämställda löner, tillsammans med våra nordiska grannar. Men rapporten visar också en oroande utveckling, att Sverige hamnar långt ned på listan när det gäller att minska gapet.

Rapporten visar att kvinnornas löner har från 2006 till idag endast minskat med en procentenhet mot männen löner, från 81 procent till 82 procent. Med samma utveckling skulle det ta över 150 år innan lönerna skulle vara helt jämställda och under tiden skulle Sverige bli frånåkta av länder som idag ligger långt ned på listan.