Julhandeln 2012 sämre än föregående år

Julhandeln under 2012 blev sämre än året innan, något som inte hänt på 17 år, och under 2013 väntas detaljhandeln få ett ännu tuffare år.

Handeln under julen minskade med 0,4 procenter jämfört med föregående år, det visar mätningar från SCB, Statistiska centralbyrån. Det är första gången sedan 1995 som julhandeln var sämre än året innan. Förklaringen kan vara en förkortad handel då två handelsdagar föll bort samtidigt som varselvågen under hösten fick hushållen att hålla i pengarna och vara mer försiktiga.

Ett tufft år att vänta för detaljhandeln

Under 2013 kommer detaljhandeln ha ett svårt år framför sig. Den svenska ekonomin väntas bli svagare samtidigt som hushållen har en pessimistisk framtidstro. Lägg därtill eventuella varsel och vi kan förvänta oss en lägre tillväxt än under fjolåret. Enligt HUI Research så kommer tillväxten i detaljhandeln under 2013 bli två procent, 0,1 procentenheter lägre än under 2012.