Julhandeln slår nytt rekord 2015

Enligt analysföretaget HUI Research väntas julhandeln 2015 sätta nya rekord. Tillväxten i detaljhandeln under december spås bli 5 procent, vilket innebär att svenskarna väntas spendera 75 miljarder kronor under denna tid.

Den ekonomiska oron i omvärlden kommer alltså inte att påverka svenskarnas julklappsköp, då HUI Researchs prognos visar att hushållens konsumtion är fortsatt stark. Enligt undersökningen har svenskarna ett rekordhögt sparande och också mer pengar att spendera. Låga räntor och köpstarka hushåll ger förutsättningar för att både hushåll och detaljhandel kan få en god jul.

Eftersom sällanköpsvarhandeln ofta går bättre i goda tider än dagligvaruhandeln tros denna trend hålla i sig även i julhandeln. Möbelhandeln har varit den bransch som har haft starkast utveckling i år. Detta tack vare en gynnsam bostadsmarknad och en kommande sänkning av ROT-avdragit, vilket innebär att renovering har stått på mångas agenda. Inför julförsäljningen talar HUI Reserach om en tillväxt på 8 procent inom denna bransch.