Julklappen kostar 888 kr i genomsnitt

I år ökar julklappsinköpen, enligt en undersökning från SBAB. Svenskarna planerar att spendera 888 kr i genomsnitt per julklapp, vilket är 11 procent mer än förra året.

För fjärde året i rad genomför SBAB en julklappsundersökning. I år planerar den genomsnittliga svensken att köpa fem julklappar vardera och inköpspriset per klapp blir i genomsnitt 888 kronor. Kvinnor tenderar att vilja köpa fler julklappar än männen, men männen planerar att spendera mer på sina julklappar. Ungefär 500-1000 kronor per klapp planerar männen att spendera, medan kvinnorna rör sig i intervallet 100-500 kronor per klapp. Det vanligaste antalet paket en kvinna ger ligger på 4-5 medan männen köper tre stycken. 

Fler män än kvinnor planerar också att handla julklapparna på nätet, cirka 12 procent av männen säger sig att göra detta medan samma andel för kvinnorna är 7 procent.

Allt fler säger sig också kunna tänka sig att skänka till välgörenhet istället för att ge julklappar. Mer än var fjärde person i undersökningen ställde sig positiv till detta.

Totalt kommer svenskarna att köpa 40 miljoner julklappar i år, enligt SBAB:s undersökning.