Kan bli ekonomisk osäkerhet efter valet

Det finns en oro för stökig ekonomi i Sveriges finanser efter valet. Det skriver DN i dag och nämner svagare kronkurs och skakiga räntor som följd.

Finansmarknaderna har levt med både socialdemokratiska och borgerliga regeringar så ett eventuellt maktskifte borde därför inte innebära oro. Inte så länge regeringen, oavsett block, håller sig till grundläggande regler för skötseln av ekonomin. Förutsätnngen är dock att regeringen är tillräckligt stark, annars kan det uppstå en oro.

I detta val kan det bli en komplicerad utgång, där Sverigedemokraterna kan komma att bli vågmästare och inget av partierna vill samarbeta med dem.

I dagsläget ser det ut som Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tillsammans kommer att bli större än allianspartierna. I alla fall enligt opinionen. Blir det så, ska man förhandla fram ett regeringsprogram samt försöka få igenom sina propositioner. Framförallt handlar detta om budgeten och om de borgerliga röstar emot kommer Sverigedemokraterna att avgöra om man lägger ner rösten enligt rådande praxis, eller inte. I annat fall kan en regeringskris uppstå med osäker ekonomisk situation som följd. Detta förhållande kommer förmodligen att gälla även om alliansen vinner, såvida partierna inte får majoritet. Oavsett kan det alltså bli en något orolig ekonomisk situation efter valet.