Kärnkraft med nya driftsproblem

Båda reaktorerna har under en längre period stått avstängda på grund av inspektioner och underhållsarbete. När de startades under förra veckan så trodde man att kapacitetsproblemen i det svenska elnätet var löst. Tyvärr visade sig både Ringhals reaktor och Oskarshamn reaktor inte palla trycket och båda står nu avstängda igen i väntan på inspektion och underhåll. Ringhals väntar att få igång sin reaktor den 16 december medan Oskarshamn inte vågar lämna några besked.

Kommunikationschefen på Ringhals menar på att det är omöjligt att tumma på säkerheten när det gäller kärnkraft. Det har han förvisso rätt i men problemet är att det är helt fel period på året att få dessa problemen och att genomföra inspektioner eftersom det är väldigt kallt ute och elen behövs mer än någonsin. Eftersom det är kunden som i slutändan får högre priser så är det högst relevant att elbolagen gör vad de kan för att lösa det här.