Kommunal skattechock om inget förändras

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) varnar inför en eventuell skattechock. SKL har förutspått att den kommunala skatten kan hamna på över 34 kronor år 2020, om inte statsstöd, effektiviseringar och nedskärningar görs i tid.

skattehöjning Dagens Nyheter rapporterar om SKLs ekonomiska rapport som presenterades under onsdagen och det ser inte ljust ut inför framtiden. Den kommunala sektorn har haft många år av lyckad ekonomi i rad men nu har skillnaderna mellan inkomster och utgifter mellan kommunerna ökat. SKL menar att om ingenting görs åt detta så kommer differensen ligga på nästan 50 miljarder kronor år 2020. Detta skulle motsvara en skattehöjning på 2:10. En av de största anledningarna till varför, är att befolkningen växer. Den största ökningen sker hos barn upp till 18 år och äldre människor mellan 65 och 84 år. Dessa åldersgrupper är även de som kostar mest för kommunerna.

Annika Wallenskog som är chefsekonom på SKL berättar att fram till 2020 kommer en ökning av barn, med en kvarts miljon. Det är både den stora flyktinvandringen som bidrar och att födelsetalen har ökat markant. Hon menar att Sverige är på väg in i ännu en babyboom. En annan anledning är skatteunderlaget inte har växt lika fort som tidigare och att det inom viktiga sektioner råder en arbetsbrist, vilket driver upp de lönerna. SKL själva tror inte att det kommer bli en så pass stor skattehöjning som deras kalkyl säger.

Vill du läsa mer om prognosen: DN.se