Kompensation vid försenat flyg

Vi är många som någon gång drabbats av att flyget inte går när det ska. En flygförsening bidrar ofta till frustration och att inte komma fram i tid kan få många konsekvenser. Förseningar till möten och missade anslutningar är bara några av de påföljder som en flygförsening eller en inställd avgång kan innebära. Och det är långt ifrån sällan som flygen inte går när det var planerat. Startupföretaget Airhelp har fått fram data som visar att 2018 var ett rekordår när det gäller flygförseningar runtom i världen. Ett missat flyg kan innebära ekonomisk påfrestning för den som reser men vad många inte vet är att man faktiskt kan få kompensation för försenade flygningar.

Ersattning vid forsenat flyg Det kan finnas många anledningar till att ditt flyg är försenat. Det kan bland annat handla om personalstrejk, sjukdom i kabinen, väderförhållanden, personalbrist eller tekniska problem. Oavsett anledning så är det aldrig en angenäm upplevelse att inte komma fram till sin destination i tid. Men faktum är att du har rätt till ersättning om du reser till eller från ett land inom EU. En ekonomisk ersättning kanske inte betyder något i förhållande till att ha missat ett viktigt möte. Men det kan i alla fall innebära att du får extra kostnader täckta samt fungera lite som plåster på såren.

Du kan enkelt själv ansöka om ersättning för ditt försenade flyg. Detta gör du via flygbolagets hemsida och vanligtvis får du fylla i ett formulär. Se då till att ha all nödvändig information tillgänglig. Det handlar bland annat om bokningsreferens, flygnummer, förseningstid, personnummer och bankdetaljer. Om du istället väljer att maila direkt in till flygbolaget så se till att utförligt förklara vad som hänt samt referera till EU-lagen 261/2004. Om förseningen uppfyller alla kriterier som krävs så kommer du att få din ersättning utbetald inom några veckor.

Upp till €600 i ersättning för försenat flyg

Hur mycket pengar du kompenseras med beror lite på hur många kilometer din flygning är på. Det gäller även att du blir mer än tre timmar försenad till din slutdestination för att du ska ha rätt till kompensation. Försening på flygningar på upp till 1500 kilometer kompenseras med €250. På flygningar som är mellan 1500-3500 kilometer och som sker inom EU så har du rätt till €400 i ersättning. Slutligen så kan du få €600 för alla övriga förseningar som gäller flygningar där EUs regler gäller.

Det kan för många tyckas krångligt att ansöka om ersättning för försenade flyg. Med anledning av detta så har det uppkommit en hel del företag som erbjuder hjälp med själva ansökningen. Du kan med fördel använda dig av tjänsterna som dessa företag erbjuder men du ska veta att det ofta är förenat med en kostnad. Det är inte ovanligt att företagen tar mellan 25-30% av den ersättning som slutligen betalas ut. Tycker du ändå att det är värt besväret så finns det många olika tjänster på nätet att använda sig av.

Bolag som hjälper dig att få kompensation