Konsumentverket granskar dolda fel-försäkringar

Klagomålen på dolda fel-försäkringar haglar in till Konsumentverket som nu kommer att granska hur försäkringabolagen marknadsför sina försäkringar.

Säljaren av ett hus kan teckna en såkallad ”dolda fel-försäkring” som går in och täcker upp om köparen sedan hittar ett dolt fel i fastigheten. Men trots att man har tecknat en försäkring så kan man bli utan ersättning eftersom försäkringarna ofta har många undantag som många inte känner till när försäkringens teckan. Undantag som inte täcks av försäkringen kan vara radonhalten, naturskador, fel på värmepanna och andra liknande installationer, med flera.

Konsumentverket har mottagit klagomål från flera håll, om att undantagen och villkoren i dolda fel-försäkringar inte alltid är tydliga från försäkringsbolagets sida, och kommer därmed att granska hur försäkringsbolagen marknadsförs sina försäkringar och vilken information som konsumenten delges.

Ska du teckna en dolda fel-försäkring så lita inte blint på vad som står i reklamen utan fördjupa dig i villkoren och ställ frågor till försäkringsbolaget.

Källa: DN.se, Husohem.se