Körkortslån ska öka chansen till jobb

Riksdagen har godkänt regeringens förslag om ett körkortslån till arbetslösa. Beslutet motiveras med att många arbetsgivare idag kräver ett b-körkort.

Ett körkort beräknas kosta i snitt 15 000 kronor. Det är den summan man nu klubbat igenom att det ska bli möjligt att låna via CSN. Beslutet som träder i kraft den 1 september 2018 kommer i ett första steg att rikta sig till vissa arbetslösa personer mellan 18-45 år.
Nästa år vill regeringen utvidga möjligheten till att ta körkortslån så att även vissa icke arbetslösa personer, i åldern 19-20, som avslutat gymnasieutbildning kan söka

Centrala Studiestödsnämnden

Det är CSN som beviljar körkortslånen och för att säkerställa att pengarna används rätt kommer man att införa en kontroll. Enligt SVT nyheter kommer lånet att betalas ut i tre delbelopp om 5000 kr vardera och lånet ska sedan återbetalas med 300 kronor/månad.

Källa: Riksdagen, SVT nyheter