Kortbetalningar allt populärare

Sverige ligger i framkant när det gäller kortbetalningar men det är en utveckling som inte är helt oproblematisk.

I Sverige har hanteringen av sedlar och mynt har minskat för varje år sedan kontanterna nådde sin peak under år 2007, och antalet kontanter i omlopp har minskat med över 40 procent sedan dess. En utveckling som varit önskvärd av både politikerna och bankerna. Enligt uppgifter från Dagens Industri.

Anledningen till den drastiska minskningen av kontanter har att göra med det utbredda stödet för kortbetalningar. Sverige ligger nu i framkant, tillsammans med de nordiska grannar, när det gäller användandet av kreditkort. Jämför man med övriga Europa så använder svenskarna sitt kreditkort tre gånger så ofta men gör då köp till en lägre summa.

Att vi använder kreditkorten allt mer, istället för kontanter, ger en bieffekt att allt färre butiker, framförallt i glesbygden, har möjligheten att erbjuda köp med kontanter. Att det blir svårare att betala med kontanter slår hårt mot vissa grupper i samhället, som exempelvis pensionärer, som inte kan eller har möjlighet att göra sina köp eller betalningar elektroniskt.

 

Källa: di.se