Var femte kvinna känner oro över sin privatekonomi

Var femte kvinna är otrygg i sin privatekonomi, det visar en undersökning av Lindorff gjord tillsammans med Demoskop. Bland männen är motsvarande siffra en av sju.

– Att så många som var femte kvinna upplever en otrygghet i sin ekonomi är oroväckande högt. En känsla av otrygghet grundar sig ibland annat i att ha små marginaler som inte ger utrymme för oförutsedda utgifter eller räntehöjningar, säger Erika Rönnquist Hoh, Sverigechef Lindorff.

Tryggare tillsammans

Bland de kvinnor som är gifta upplever nästan hälften att de känner sig trygga i sin ekonomi. Endast en av tre bland de ogifta kvinnorna upplever samma trygghet. Oron över vad som skulle hända med ekonomin i samband med en separation är tre gånger så stor bland kvinnorna som männen. Även andra ekonomiska situationer såsom arbetslöshet och pension orsakar oro i större utsträckning bland män och kvinnor.
– En upplevd ekonomisk otrygghet har ofta ett samband med känsla av att ha inte ha full kontroll på situationen. Ett råd är därför att sätta sig in i sin ekonomi och ta kontrollen, både här och nu men också för framtiden. Säger Erika Rönnquist Hoh, Sverigechef Lindorff.

Trots att kvinnor känner större oro över ekonomin i kombination med oförutsedda händelser, såsom arbetslöshet, är det färre kvinnor än män som tecknat en inkomstförsäkring.

Källa: Lindorff/Demoskop