Låg ränta på bundna bolån

Låga räntor i Europa gör att de långa bolånen sjunker samtidigt som de rörliga ökar på eftersom bankerna bunkrar likvida medel samt för att interbankräntan, Stibor, har ökat under hösten.

De rörliga boräntorna ser just nu ut att ligga på en nivå över de bundna räntorna, hos flera svenska banker. Trots det så kan det fortfarande vara mer fördelaktigt att binda sin ränta över 2-3 år än att hoppas på den rörliga räntan.

Fördelen med en bunden ränta är att man vet vad som kommer att förväntas i framtiden och vad du kommer att behöva betala. Speciellt nu när marknaderna är så pass rörliga och att vi fortfarande inte vet vad som kommer att hända med Eurosamarbetet och hur lösningen egentligen kommer att se ut. Lägg därtill krisländer Italien, Spanien, Portugal och Grekland där vi fortfarande inte vet hur läget kommer att se ut i framtiden.

Därmed är ett bundet avtal mer fördelaktigt nu i de svårare tiderna och se senaste och mest aktuella boräntorna kan du hitta hos oss på Allt Om Spara.