Låga elpriser årets första månader

Snittpriserna för el har varit de lägsta på sju år under årets första månader.

Under de tre första månaderna har elpriserna varit låga. Det rapporterar den nordiska elbörsen Nord Pool Spot enligt TT. Snittpriset på el i Stockholm låg på 27 öre, vilket var 10 öre lägre än förra året. Priset inkluderar inte moms och påslag. Detta låga pris kan även jämföras med priset under den kalla vintern 2010, då snittpriset låg på 72 öre för perioden.

Anledningen till de låga elpriserna är den milda vintern och tidiga våren, då elpriset påverkas av klimatet i Norden. Faktorer som temperatur och nederbörd har inverkan, vilket har gjort att elen har varit billig.