Läget ljusnar för kommuner och landsting

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, visar i sin senaste rapport att den beräknade skatteintäkten för landstingen och kommunerna kommer att öka de kommande åren. Ett resultat som baserar sig på en positiv konjunkturutveckling.

Under det föregående året, 2011, så gick kommunerna med 9 miljarder i plus och landstingen med en förlust på 2,5 miljarder. Men 2012 ser ut att bli bättre, men det som räddar läget för kommunerna och landstingen är en engångspost som uppgår till 10 miljarder kronor. Årens därefter väntas dock bli tuffare.

Efter 2015 räkna SKL med att snaran kommer att dra åt för kommunerna och landstingen med tanke på de ökade kostnaderna och efterfrågan av välfärden. Därmed kommer staten att behöver gå in för att sektorn ska kunna nå en ekonomisk balans.