Lågkonjuktur att vänta enligt Teknikföretagen

Den svenska industrin känner nu av eurokrisen på allvar. Och enligt arbetsgivaroganisationen Teknikföretagen så kommer antalet anställda inom branschen att minska med totalt 18 000 personer under 2012 och 2013.

Teknikföretagens tidigare prognos var att produktionen skulle minska med två procent, men nu reviderar de sin prognos till en nedgång med tre procent. De förutspår också en långdragen lågkonjunktur som kommer att påverka den svenska ekonomin på en bredare front än tidigare.

Så här säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune om läget:
– I maj bedömde vi att produktionen skulle minska med 2 procent men nu ser det ut att bli 3 procent. Konjunkturnedgången har tagit fart under hösten, vilket också påverkar sysselsättningen. Produktionen minskar med 3 procent även under nästa år.

Han fortsätter:
– Ett stort antal företag, och nu fler och fler mindre företag, har varslat personal och förklaringen är att företagen räknar med en utdragen lågkonjunktur framöver, säger Anders Rune.

Källa: Teknikföretagen.se