Lägre ränta för bundet bolån hos Skandia

Nu blir det ännu billigare att binda bolånet hos Skandia. Från och med den 9 oktober sänks 5-årsräntan med 0,05 procentenheter.

Det innebär att den nya räntesatsen för bolån med fem års bindningstid blir 3,04. Men eftersom Skandia erbjuder öppna och individuella rabatter kan det bli ännu billigare. Den maximala rabatten är i dagsläget -0,65 procentenheter och hur mycket rabatt du får avgörs av ett antal kriterier som Skandia har satt upp.

Övriga räntor lämnas oförändrade.

Skandias boräntor från 9 okt 2014:

3 mån: 2,41%
1 år: 2,38%
2 år: 2,49%
3 år: 2,64%
5 år: 3,04%