Lågt guldpris just nu

Guldpriset ligger just nu på en relativt låg nivå och väntas göra så en tid framöver. Inte förens under nästa år tror man att priset kommer att stiga igen.

Även om det nuvarande guldpriset är högt, sett ur ett historiskt perspektiv, har priset fallit kraftigt sedan oktober förra året enligt Dagens Industri. Det nuvarande guldpriset har dock stabiliserats i nuläget och kommer sannolikt att ligga på samma låga nivå en tag framöver. Inte förens nästa år, 2014, tror man på en uppgång igen.

Anledningen till att guldpriset dalar är delvis för att många ser en ljusning på börsen och säljer delar av sitt guldinnehav.

I dagsläget ligger guldpriset på cirka 1320 dollar per uns, vilket är 275 kronor per gram.

Källa: DI