Länderna som ger mest föräldraledighet

Enligt en jämförelse som den brittiska tidningen The Economist baserat på OECD:s statiskt så ligger Sverige på plats 15 vad gäller betald föräldraledighet.

Alla länder utom USA anser att nyblivna föräldrar ska ha rätt till en period av ledighet. Länder i östra Europa har de mest frikostiga villkoren, detta i ett försök att stoppa den krympande befolkningsmängden och uppmuntra familjer till att skaffa fler barn.

OECD har rangordnat länderna efter hur lång period med motsvarande full lön (baserat på medelinkomsten i respektive land) man får. 37 länder ingår i jämförelsen och Sverige är plats 15. Båda nordiska länderna Norge och Finland kommer högre upp på listan.

Estland hamnar på plats ett. Där har föräldrar rätt att stanna hemma i tre år, varav halva tiden med full lön. Efter Estland kommer Bulgarien som erbjuder 47 veckors betald ledighet. Båda länderna kämpar mot minskad befolkning.