Långt kvar till jämställda löner i världen

Årets upplaga av Global Gender Gap-rapport från World Economic Forum visar att det kommer att ta över 100 år innan lönerna mellan män och kvinnor är jämställda om utvecklingen i världen fortsätter i samma takt. 

Veckans Affärer har tittat närmre på Global Gender Gap-rapporten och avslöjar att jämställdheten mellan män och kvinnor ser dyster ut ur ett globalt perspektiv. Trots att fler kvinnor nu utbildar sig och tar plats på arbetsmarknaden så jämnas inte löneskillnaderna ut mellan könen i någon större utsträckning. Istället är den genomsnittliga årsinkomsten för kvinnor densamma som män hade 2006, nämligen $11 000, medan männen i medel har en årsinkomst på $21 000. Skillnaderna i lön kommer inte utjämnas förrän om 118 år om utvecklingen fortsätter i oförändrad takt. 

Sverige är enligt rapporten ett av de mest jämställda länderna i världen. Enligt SCB är medellönen för kvinnor 29 200 kr och 33 600 kr för män. 

Även den politiska makten i världen är ojämlikt fördelad, endast ca 18% av ministrarna i världen är kvinnor. 

Källa: Veckans Affärer och SCB