Länsförsäkringar sänker bolåneräntan

Från den 16 maj 2013 sänks räntorna för bolån hos Länsförsäkringar. Sänkningen gäller alla bindningstider.

Nu blir det bättre villkor för den som binder bolån hos Länsförsäkringar, då räntorna för samtliga bindningstider sänks. Största förändringen blir för bindningstiden 5 år, då räntan sänks med 0,09 procent till 3,27 procent.

Bindningstid med den nya räntan och förändringen mot föregående ränta inom parantes:

3 mån: 2,98% (-0,02%)
1 år: 2,96% (-0,03%)
2 år: 2,98% (-0,02%)
3 år: 3,03% (-0,04%)
4 år: 3,25% (-0,04%)
5 år: 3,27% (-0,09%)
7 år: 3,59% (-0,06%)
10 år: 3,85% (-0,05%)

Jämför olika bolåneräntor >