Låt ditt pensionssparande växa – så väljer du rätt fonder

Kanske sparar du till en resa, eller kanske till den där bilen du alltid velat ha. Det kortsiktiga sparandet är viktigt, men viktigast av allt är det långsiktiga. Tjänstepension är en av dina viktigaste förmåner i arbetslivet, oavsett om du är anställd eller företagare. För att tjänstepensionen ska ge dig största möjliga trygghet i framtiden gäller det att placera den rätt.

När du ska placera dina besparingar kan du välja mellan olika tillvägagångssätt. Gör du inget val hamnar dina pengar i en traditionell försäkring, vilket innebär att ditt pensionsbolag sköter placeringen. Väljer du däremot alternativet fondförsäkring ges du själv möjlighet att placera ditt kapital.

Att placera sitt kapital på egen hand behöver inte vara avancerat. Pensure.se, till exempel, är ett helt och hållet digitalt pensionsbolag där all administration är fri från pappershantering, vilket förenklar för både företagare och anställda. Men hur ger man tjänstepensionen störst möjlighet att växa, rent konkret? Nedan går vi igenom fem frågor att ställa dig själv när du väljer dina fonder.

Hur ser den historiska avkastningen ut?

Att förutspå hur en fond ska utvecklas är rent ut sagt en omöjlighet. Men genom att titta på den historiska avkastningen kan du få ett hum om hur framtiden ser ut. Att en fond tidigare presterat bra är ingen garanti för att den fortsätter på det spåret. Forskning menar dock att man generellt sett kan säga att en fond som presterat dåligt fortsätter så i större utsträckning.

Hur stor risk är du villig att ta?

Eftersom fonder både kan öka och minska i värde är det viktigt att välja vilken risk du vill ta. Fonderna delas in i tre risknivåer:

  • Låg risk
  • Medelrisk
  • Hög risk

I många fall är riskspridning att föredra, det vill säga att du sprider delar av sitt kapital över de olika risknivåerna. Är man en ung sparare som har långt till pension kan man ta en större risk, medan den som är nära pensionsåldern kanske vill ”säkra” sina pengar genom att välja en lägre risknivå. Men alla sparare är olika. Fundera själv över hur stor risk du är villig att ta innan du gör dina val!

pensionsspara i fonder

Hur höga är fondavgifterna?

När du väljer att spara i fonder tillkommer en avgift. Avgiftens storlek skiljer sig åt beroende på vilken fond du väljer och vilket pensionsbolag ditt företag har. Skillnaderna kan verka små, men faktum är att några ynka procentenheter innebär stor skillnad för ett långsiktigt sparande. En lägre fondavgift möjliggör därmed en större slutgiltig pensionssumma!

Hur aktiv vill du vara?

Gillar du att följa ditt sparande noggrant och göra ändringar allt eftersom? Eller kanske vill du bara gå in och kika någon gång ibland? Välj fonder beroende på hur aktiv du vill vara i ditt pensionssparande! Om du väljer att investera dina tjänstepensionspengar inom ett smalt, specifikt område kan du behöva engagera dig mer än om du väljer ett bredare sådant.

Är fonden hållbar?

Hållbarhet blir en allt viktigare del av samhället, och din tjänstepension kan göra stor skillnad för klimatet. Du kan välja att investera i hållbara fonder, där enbart företag som arbetar för klimatmålen inkluderas.

Generellt sett mår dina pensionspengar inte sämre av att investeras hållbart. Faktum är att avkastningen för de hållbara aktiefonderna gick starkare än de traditionella aktiefonderna i Europa mellan år 2016 och 2020.

När du besvarat fem ovanstående frågor blir det betydligt enklare att placera din tjänstepension rätt – för en trygg framtid.