Lettland är klart för euro

Trots alla bekymmer som har förknippats med euron, kommer Lettland nästa år att bli det 18:e landet som blir medlem i eurozonen.

EU-kommissionen, Europeiska Cenralbanken och EU-parlamentet godkänner att Lettland blir en del av eurosamarbetet, trots att landets ekonomi för några år sedan var krisdrabbad. Nu har landet återhämtat sig och uppfyller kraven för att införa euron och har till och med visat på den högsta tillväxten i EU.

Men letterna själva är däremot inte förtjusta i införandet av euron. SvD skriver att opinionsundersökningar visar att 62 procent av Lettlands befolkning är emot euron. En folkomröstning kommer dock inte att hållas, utan finansministern Andris Vilks ska nu bearbeta letterna om fördelarna och önskar därför färre dåliga nyheter från eurozonen. Han menar att den lettiska ekonomin redan är starkt influerad av euron.

Lettland blir medlem i eurozonen den 1 januari 2014.

Se dagens kurs för euron här på Allt om Spara >