Löneskillnaderna minskar lite bland akademiker

Skillnader i lön mellan manliga och kvinnliga akademiker har minskat något de senaste åren. Det visar en undersökning från Saco.  man-kvinna

Man har jämfört med 2009 då mätningen tidigare gjordes och undersökningen är gjord på 67 yrkesgrupper. Löneglappet 2009 var 22 procent och har nu sjunkit till 20 procent.

”De främsta faktorerna bakom löneskillnaderna är yrke, utbildningsval och befattning. Männen tenderar alltså att i högre grad vara chefer eller göra utbildningsval som leder till välavlönade yrken”, skriver Saco i ett pressmeddelande.

Källa: DN (2017-01-26)

Mer text