Lönt att se över mobilabonnemanget

Nu kan det finnas pengar att tjäna för den som ser över sitt mobilabonnemang. I februari ökade nämligen Tele2 sin surfmängd för sina abonnemang och därmed följde andra operatörer efter.

Enligt DN handlar det minst om en fördubbling i surfmängd mot samma abonnemangskostnad som tidigare. Det handlar om en positiv förändring för kunderna, då operatörerna under flera år har kunnat öka sina intäkter då surfen har varit dyr även om samtalen varit billiga. Men surfbehovet har förändrats och ökats drastiskt, tack vare alla nya tjänster som exempelvis Youtube och Netflix. Nu tillgodoser mobiloperatörerna kundernas behov mer, tack vara den ökade surfmängden på abonnemangen. 

Därför kan det löna sig att se över sitt abonnemang såväl när det gäller pris, som surfhastighet och surfmängd. Post- och telestyrelsen räknar med ett snittbehov på 4 GB för abonnenterna i år.