Många drömmer om att starta eget

Många drömmer om att starta eget företag I en undersökning utförd av Sifo, på uppdrag av Swedbank, framgår att nästan en tredjedel av de tillfrågade önskar starta eget företag. Dessvärre är det bara en femtedel som faktiskt vågar göra verklighet av drömmen. Krångliga regler och rädslan för ekonomisk otrygghet är de största bovarna i dramat.

Det som lockar mest med eget företagande är att få vara sin egen och bestämma över sig själv. Andelen kvinnor som känner så är något högre. Näst på tur bland skälen är att personen ifråga vill förvekliga sin idé. Tre av tio uppger att de vill starta eget för att tjäna pengar. Men endast en femtedel av alla som vill starta eget planerar att faktiskt göra det.

Krångligt med eget företag

Hela 19% av de som drömmer om ett eget företag avstår för att de upplever det som krångligt och ännu fler oroar sig för den ekonomiska otryggheten.
Av de som inte var intresserade av att starta företag ansåg hela 20% att det var för riskabelt. Andelen kvinnor som ansåg det riskabelt, rent ekonomiskt, att starta eget företag var något högre än andelen män.

Riskerar gå miste om entreprenörskap

Per Skargren, företagsansvarig på Swedbank, menar på att vi behöver fler entreprenörer som startar företag och får samhället att växa. Det är avgörande för Sveriges framtid att företag ser Sverige som attraktivt att expandera i och att fler vågar ta steget.
– I Sverige har vi en fantastisk tradition av entreprenörskap och företagsamhet. Men vi ser samtidigt att trösklarna att starta eget fortfarande är för höga vilket gör att många intresserade avstår, säger han.

 

Källa: Swedbank