Många sparar utan ränta

Trots utebliven avkastning väljer mer än hälften att spara sina pengar på ett vanligt bankkonto utan ränta. Anledningen uppges till stor del bero på att man vill ha pengarna lättillgängliga och undvika risk. Detta visar Lindorffs undersökning Betalningsindikatorn.

Mer än hälften av svenskarna har hela eller delar av sitt sparande på ett bankonto utan ränta. Detta trots den låga ränta som präglat svensk ekonomi under en längre tid. 3 av 4 uppger att de vill ha pengarna lättillgängliga. Men även skäl som att man vill undvika risk, att det känns säkrast och att man saknar kunskap/intresse väger tungt.

– Vi ser att det i stor utsträckning är de som är ointresserade av sin ekonomi som också sparar på bankkonto utan ränta. Mitt råd är att börja använda en av alla digitala tjänster och appar för att få hjälp på vägen med att byta sparform och för att göra privatekonomin roligare att sätta sig in i, säger Erika Rönnquist Hoh, Sverigechef Lindorff.

Buffertsparande

Ett glädjande besked är att undersökningen visar på att unga vuxna är duktiga på att buffertspara. Hela 95% av de tillfrågade har ett sparande. Sett över alla åldersgrupper ligger siffran något lägre på 89%. Två tredjedelar uppger att de sparar för att ha en buffert men det är även en hög andel som sparar långsiktigt och till specifika mål.

En av tio sparar inte

Av de tillfrågade uppger en av tio att de inte sparar överhuvudtaget. Bland de som är sjukskrivna eller arbetslösa uppger en femtedel att de inte sparar. Undersökningen visar även att de som är beroende av någon annan som sköter deras ekonomi samt de som är ointresserade av ämnet mer sällan sparar pengar.

Källa: Lindorff/Demoskop