Många svenskar betalar onödigt högt elpris

En ny rapport visar att de som inte är aktiva med sina elavtal får betala onödiga elpriser. Trots det höga elpriserna så stannar många kvar i företagen.

Sen 2008 har svenskarna betalat åtta miljarder för mycket för sin el. Det beror främst på att svenkarna inte är benägna att byta avtal eller elhandlare, det visar ett rapport från Energimarknadsinspektionen.

”Företagen utnyttjar det faktum att konsumenterna stannar kvar trots att priset är högt”, skriver Tommy Johansson, avdelningschef på inspektionen, i ett pressmeddelande.

Att vara aktiv på elmarknaden över också konkurrensen och leder då till lägre elpriser. Så att byta avtal eller företag är inte ofta en dum idé. Ett rörligt avtal visar sig mer lönsamt än om man stannar kvar och binder sig till ett företag. Och som Tommy Johansson menar kan företagen utnyttja den starka ställning de har och behålla de höga elpriserna.

I längden blir detta kostsamt för dig som konsument samtidigt som elmarknaden blir mindre konkurrensutsatt där storföretagen kan husera som de vill. Då gäller det att ta avstånd från dåliga avtal och byta till en annan elleverantör.