Många svenskar förväntar sig dålig ekonomi efter pensionen

Nordea genomförde tidigare i år en undersökning som visar att många svenskar förväntar sig att få ekonomiska problem när de gått i pension. Samtidigt visar en analys av SCB att svenskar jobbar i högre utsträckning efter pensionen än genomsnittet i EU. 

Nordeas undersökning baseras på intervjuer med 2000 svenskar från 18 år och uppåt under maj 2014. Resultatet visar att många förväntar sig ekonomiska bekymmer när de gått i pension. 32% av de tillfrågade anger exempelvis att de tror att de kommer behöva söka olika bidrag eller göra förändringar i livet eftersom de annars skulle ha ganska eller mycket svårt att få den allmänna pensionen och tjänstepensionen att räcka till. 

Undersökningen visar också ett 41% förväntar sig att få en pension som motsvarar mindre än hälften av sin slutlön, medan endast 13% tror att de kommer få en pension som motsvarar 70% eller mer av slutlönen. 

Svenskar jobbar mer än EU-genomsnittet efter pensionsuttag

Samtidigt presenterar SCB en analys av svenskarnas pensionsuttag i jämförelse med EU-länderna som visar att svenskar jobbar högre upp i åldrarna än EU-genomsnittet. För två år sedan var snittåldern för pensionsuttag 64 år  bland svenskar mellan 50-69 år. Samtidigt visar statistiken att 37,7% av de svenskar som tar ut någon form av pension fortsätter att arbeta. Detta kan ses i jämförelse med hela EU där snittåldern är 59 år för pensionering och att 19,2% av pensionärerna fortsätter att arbeta efter att de börjat plocka ut pension. 

Källa: Nordea, SCB