Många uttag ur aktiefonder

Många som fondsparar tar nu ut sina pengar ur sina aktiefonder för att placera dem i en säkrare sparform och i andra fonder. På grund av den oro som finns på marknaden i och med Greklands finansiella problem.

Det är dock inte bara Grekland finansiella kris som får spararna att reagera. I USA pågår en hård debatt kring deras stora budgetunderskott. Nu är det också många som är rädda för att Greklands problem kommer att sprida sig och att Italiens lånebehov kommer att öka i krisens spår.

Det finns dock ljusglimtar, exempelvis så steg de Europeiska börserna kraftigt när Grekland beviljades en nytt lån och rapporter visar att Svenska börsen kan lyfta under jul och augusti, men hur det blir det åtstår att se. Många svenska bolag har gått bra under krisens år , som Sverige i stort.