Massbyten av fonder fortsätter

Trots förbudet mot massbyten inom premiepensionssystemet så kringgår förvaltningsbolagen systemet och fortsätter med att göra omfattande byten av fonder.

Resultatet av de maskinstyrda massbytena gjorde att de som inte bytte från fonden blev oftast förloraren. Idag har man installerat en teckenkombination som man måste knappa in för att kunna handla inom fonden. Men nu har tydligen även detta hinder kringgåtts när 65 000 kunder bytte fond under endast tre dagar, vilket är mycket misstänksamt. Det är nu tal om att hårdare regler ska införas och att man eventuellt kommer att kräva e-legitimation, eller liknande, för att kunna göra ett fondbyte.