Mer pengar till premiepensionssystemet

Från och med den 13:e december, lucia, så kommer investeringar att göras i premiepensionssystemet vilket betyder att du får mer pengar insatta på ditt premiepensionskonto.

Som mest kan du får hela 9 582 och i snitt får premiepensionsspararen 4 500 kronor insatta, vilket betyder att du har pengar som du kan flytta till önskad fond. Det är pengar från 2010 års löner.

– Den genomsnittliga summan per pensionssparare är omkring 4 500 kronor och som mest blir insättningen 9 582 kronor, säger Mats Öberg, chef för fondenheten på Pensionsmyndigheten.

Som en del i att minska massfondbytena så har regeringen nu infört en speciell inloggning för dig, vilket innebär att du måste knappa in en pinkod samt skriva av ett antal tecken som visas på skärmen.

Att vända sig till diverse förvaltare och rådgivare som genomför dessa massbyten är inte alltid det mest optimala, det menar Annika Sundén på pensionsmyndigheten. Hon menar att dessa företag måste först och främst se till att utvecklingen är så god att den överstigen den avgift som du betalar för tjänsten samt AP7-fondens utveckling för att det ens ska bli lönt för dig att flytta pengarna.

– Rådgivningsföretaget måste placera din premiepension så pass bra att du först får tillbaka din avgift, ofta 500 kronor per år, och att du framför allt får en värdeutveckling som är bättre än vad du skulle ha lyckats med själv i ett eget val eller genom att inte välja alls och ha andelar i AP7Såfa, säger Annika Sundén.