Miljardsatsning på Sveriges nya jobbagenda

Regeringen vill öka satsningarna på åtgärder som ska ge fler jobb med 8,5 miljarder kronor. Totalt hoppas regeringen på att satsningarna och en bättre konjunktur ska skapa 150 000 nya jobb inom två år.

Tillsammans med de satsningar som fanns med i vårpropositionen så handlar det om totalt 14 miljarder kronor i satsningar under 2016. Den nya miljardsatsningen som presenterades i dag ska bland annat gå till fler utbildningsplatser i folkhögskola, komvux och yrkeshögskola.

Satsningen består också i mer pengar till företagande, framförallt för att stödja innovativa företag samt utveckla turistnäringen.

Den största investeringen blir dock det bostadspaket som avviserades i våras. Det innehåller bland annat ett investeringsstöd för små hyreslägenheter och bonus till kommuner som arbetar för att fler bostäder ska byggas. De 5,7 miljarder kronorna som satsas på bostadspaketet ska även inkludera pengar till upprustning av miljonprogrammens bostäder samt tillfälligt stimulansstöd för studentbostäder.

Totalt ska 68 miljarder kronor läggas på ”Sveriges nya jobbagenda” under regeringens mandatperiod, enligt finansminister Magdalena Andersson.

Stor del av satsningarna finansieras med skattehöjningar, bland annat högre skatt på sparande samt höjd arbetsgivaravgift för unga. Vilka inkomstskattehöjningar som kan komma nästa år, ville finansminstern inte meddela.

Källa: TT