Missa inte rätten till sjuklön på semestern

Om du eller ditt barn blir sjuk på semestern har du enligt semesterdagen rätt till sjuklön eller tillfällig föräldrapenning. Detta missar många personer, då 35 procent av svenskarna inte ens känner till rättigheten.

I en undersökning gjord av FOREX Bank svarade 35 procent av svenskarna att de inte vet att de har rätt att byta semesterdagar mot sjukdagar eller vab. Cirka varannan person svarar svarar att de inte har anmält om de själva eller deras barn blir sjuka på semestern.

– Semesterdagar är inarbetad ledighet och den som blir sjuk ska inte behöva ägna ledigheten till att bli frisk, säger Mattias Varén, ReseEkonom på FOREX Bank.

De första 14 dagarna är det arbetsgivaren som betalar sjuklön och därefter är det Försäkringskassan. Du måste anmäla till din arbetsgivare att du eller ditt barn blivit sjuk. Ring direkt, då arbetsgivaren inte behöver tillgodose din begäran i efterhand.