Moderaterna vill sänka skatten för äldre

För att motivera fler att jobba längre föreslår Moderaterna att man bör sänka gränsen för det förstärkta jobbskatteavdraget från dagens 65 år till 64. De är även positiva att göra det möjligt att jobba ända till 70 års ålder.

Bakgrunden till förslaget och de ändrade nivåerna är att vi lever allt längre vilket tär på det redan ansatta pensionssystemet och det kommer bli värre i framtiden. Därmed är det av vikt att allt fler jobbar längre för att finansiera välfärden.

Så säger Elisabeth Svantesson, arbetsmarknadsutskottets ordförande, till SVT:
–Vi lever allt längre och det är fantastiskt! Samtidigt ska färre försörja allt fler. Därför måste vi hjälpas åt att hitta möjligheter att vara kvar längre på arbetsmarkanden.

Tanken är att den sänkta gränsen för det förstärkta skatteavdraget ska maximalt ger 2500 kronor extra i plånboken.

Källa: Moderaterna.se