När är det en god idé att ta ut ett företagslån?

Om du planerar att starta ett företag, eller om du redan har ett väletablerat företag men det går dåligt för ekonomin, kan ett företagslån övervägas. Ett sådant lån är vanligen inte svårt att få beviljat om du har ett tillräckligt bra kreditvärde och tydliga framgångar inom företaget att visa upp.

För de flesta företag är det dock inte huruvida de blir beviljade ett lån eller inte som kräver särskilt mycket eftertanke. Istället måste de tänka på rätt tidpunkt att ta ut ett lån, liksom på de rätta skälen för att ansöka om ett.

Vilka är då de rätta anledningarna för att ta ut ett företagslån, och hur kan man avgöra om tidpunkten är lämplig?

Men först: vad är ett företagslån?

Innan du överhuvudtaget överväger ett företagslån måste du bekanta dig med låneformen.

Företagslån är låneavtal som ingås mellan företagare och banker eller privata långivare.

Företag behöver kapital, antingen för att finansiera verksamheten eller helt enkelt för att komma igång och börja gå med vinst. Ett flertal banker och långivare är villiga att ge företag kapital i förväg, så länge de betalar tillbaka dem enligt en överenskommen tidsplan, med ränta.

Goda motiv för att ansöka om ett företagslån

Ansök om företagslån Vid uppstarten av ett företag

När man startar ett företag behöver man normalt alla möjliga saker. Man behöver ett kontorsutrymme, diverse utrustning, inventarier och såklart personal.

För de flesta företag innebär det att man måste investera tiotusentals kronor redan från början, och sedan tusentals kronor månatligen innan man börjar generera några intäkter. Med ett företagslån kan man således slippa bekosta alla delar av uppstarten själv och istället ta hjälp av ett lånat kapital.

För att få företaget att växa

Om man redan har en framgångsrik verksamhet men inte tillräckligt kapital för att expandera det, kan man ta hjälp av ett företagslån.  Med lånade pengar kan man således investera i utvecklandet av fler produkter så väl som att anställa mer personal och marknadsföra sig till en större publik för att få företaget att växa.

Många redan väletablerade företag drar även in pengar genom att sälja aktier i sin verksamhet. Pengar som sedan kan användas för att finansiera nya produkter eller utöka företaget.

Den rätta tidpunkten för att ansöka om ett företagslån

När är egentligen den rätta tidpunkten att ansöka om företagslånet? Läs mer om företagslån här.

Strax innan lånet ska användas

Om man ansöker om lånet för tidigt kommer man ägna mer tid åt betalningar samtidigt som det försenar ens förmåga att betala tillbaka lånet. Om man ansöker om lånet för sent kanske man kan få svårt att klara sig när man tar på sig sin nya tillgång.

Den bästa tidpunkten för lånet är alltså strax före den tidpunkt då man planerar att använda pengarna. Då har man tillräckligt med tid för att använda pengarna på lämpligt sätt och slipper dessutom betala onödigt med ränta.

Kom ihåg att alla sorters lån innebär ett visst risktagande. Inte minst när det gäller företagslån för nya företag. Se till att ha en välarbetat affärsidé och en sund ekonomisk prognos för framtiden innan du ansöker om extra kapital genom ett lån. Att jämföra företagslån för att säkra lägsta möjliga ränta och bästa möjliga villkor är också ett tips.