När Svenskarna väljer fonder går magkänslan före avgiften

En undersökning som SBAB låtit göra visar att svenskarna går efter historisk data och magkänslan i först hand när man väljer fond att spara i.

Undersökningen som Cint/SnabbaSvar.se genomfört på uppdrag av SBAB visar att 37 procent av de 1039 tillfrågade går efter historisk data i första hand när de väljer fond. Vilket i sig inte är fel för det talar mycket om vad man kan förvänta sig av fonden.

I undersökning svarade 19 procent att de inte vet och 13 procent gick efter magkänslan, som den viktigast faktorn vid val av fond, vilket å andra sidan inte är lika positivt. Det är viktigt att man läser på om olika fonder och bildar sig en bra uppfattning om vad som innebär när man väljer en fond samt vad för risk och avkastning man kan förvänta sig.

Tre procent svarade att de gick efter Morningstars stjärnor och rating i första hand. Visserligen bör man inte gå helt efter Morningstars rating när man väljer en fond. Men det ger en bra uppfattning om hur bra fonden har gått och är givetvis ett bättre mått än att bara gå efter magkänslan.

När det gäller avgiften, som kan äta upp en stor del av avkastningen, var det nio procent som uppgav att det var den viktigaste faktorn när de väljer fond. Det är alltid viktigt att ta reda på vad för avgift som tillkommer med fonden. En fond med en hög avgift ger dig en lägre avkastning och då kan du gå förlorad om tusentals kronor över tid.

Resultatet av undersökningen: Vad är viktigast för dig när du ska välja vilken fond du ska spara i?

Hur fonden gått tidigare 37 %
Vet inte 19 %
Magkänslan 13 %
Att någon rekommenderat den 11 %
Att den har en etisk inriktning eller tar socialt ansvar 9 %
Fondavgiften 9 %
Hur många stjärnor den fått av Morningstar 3 %

Källa: SBAB